| cora.bogdan@fatumgrup.ro | +40 256 487 773 | Str. Vanatorilor nr. 33 Timisoara
Servicii
Securitate si Sanatate in Munca
Specialistii din cadrul societatii noastre va pot ajuta in implementarea legislatiei in vigoare pe linie de securitate si sanatate in munca si in elaborarea documentelor de specialitate.
Instruirea Personalului
Prin instruirea personalului, ne referim la efectuarea instructajelor periodice si generale legate de securitate si sanatate in munca (protectia muncii), in functie de fiecare tip de afacere in parte.
Acest lucru presupune:
 1. Intocmirea si completarea fiselor de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca, pentru fiecare tip de angajat in parte
 2. Instruirea propriu-zisa efectuata intr-un mod foarte dinamic, cu ajutorul proiectilor video si a prezentarilor menite sa atraga atentia si sa informeze
 3. Exercitii practice
 4. Organizarea eficienta a activitatilor la locul de munca
 5. Cresterea constientizarii personalului cu privire la importanta sigurantei la locul de munca si a propriei sanatati fizice si mentale
Realizarea Manualului de Securitate si Sanatate in Munca
Manualul SSM este un document care prezinta politica si obiectivele organizatiei referitoare la sanatatea si securitatea in munca, care descrie elementele propriului sistem de management al securitatii si sanatatii in munca.
 1. Intocmirea Instructiunilor Proprii de Securitate si Sanatate in Munca – documente elaborate in baza procedurilor tehnice de executie si a legislatiei in vigoare
 2. Intocmirea Instructiunilor specifice de Securitate si Sanatate in Munca – documente elaborate in baza instructiunilor de lucru si a conditiilor specifice de executie.
 3. Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala
 4. Realizarea de tematici specifice de instruire pe linie de Securitate si Sanatate in Munca conform profilului societatii dumneavoastra
 5. Realizarea planului de prevenire si protectie
 6. Intocmirea actelor de autoritate
Documentatii SSM
Intocmirea de documentatii complete pentru crearea si implementarea Sistemului de Management al Securitatii si Sanatatii in Munca pentru reducerea si evitarea accidentelor, adica:
 1. In baza evaluarii riscurilor se fac propuneri in vederea achizitionarii Echipamentelor Individuale de Protectie pe meserii
 2. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea lor conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
 3. Asigurarea controlului organizatiei asupra pericolelor, accidentelor si riscurilor la locul de munca al salariatilor;
 4. Tinerea evidentei accidentelor de munca in “Registrul Unic” al beneficiarului si comunicarea la Inspectoratul Teritorial de Munca a tuturor datelor solicitate, legate de persoana accidentata
 5. Alte servicii care vizeaza imbunatatirea conditiilor de munca, prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale, situatia securitatii muncii din societatea comerciala pentru care se efectueaza asemenea prestari de servicii (sistem informational si de evidenta statistica in domeniul securitatii si sanatatii in munca, intocmirea registrelor de evidenta ale societatii comerciale si a rapoartelor anuale, sau la perioadele solicitate de client);
 6. Cresterea motivarii personalului si a comunicarii printr-o participare activa in procesul de imbunatatire continua si de reducere a riscurilor la locurile de munca; -Elaborarea programului de instruire si testare la nivelul unitatii
 7. Sprijinirea beneficiarului in realizarea la termen a masurilor stabilite in procesul verbal de control de catre inspectorul de munca care a efectuat controlul
 8. Cercetare, la cererea clientului, a accidentelor cu incapacitate temporara de munca, comunicate la Cabinet si intocmirea Dosarului de cercetare in conformitate cu prevederile legale si depunerea in termen.
Coordonare in materie de SSM pe santiere temporare si mobile
In functie de complexitatea si durata lucrarilor de pe santier se vor lua toate masurile necesare, conform legislatiei in vigoare HG 300/2006
Situatii de Urgenta
Aveti nevoie de ajutor pe linia Situatiilor de urgenta? Venim in sprijin prin consultanta si punere in practica!
Instruirea Personalului
Prin instruirea personalului, ne referim la efectuarea instructajelor periodice si generale, in functie de fiecare tip de activitate in parte, privind situatia de urgenta.
Acest lucru presupune:
 1. Intocmirea si completarea fiselor pentru situatiile de urgenta (AII+PC);
 2. Efectuarea instructajului general si periodic la sediul beneficiarului, daca spatiul acesta corespunde cerintelor legale;
 3. Instruirea propriu-zisa efectuata intr-un mod foarte dinamic, cu ajutorul proiectiilor video si a prezentarilor menite sa atraga atentia si sa informeze;
 4. Exercitii practice de evacuare si stingerea incendiilor si protectie civila;
Realizarea Manualului pe linia Situatiilor de Urgenta
Manualul pe linia situatiilor de urgenta cuprinde:
 1. Instructiuni generale de Aparare Impotriva Incendiilor;
 2. Instructiuni specifice de Aparare Impotriva Incendiilor;
 3. Instructiuni de Protectie Civila;
 4. Fisa obiectiv a cladirii in care societatea dumneavoastra isi desfasoara activitatea;
 5. Planificarea exercitiilor practice (evacuare si interventie);
 6. Acte de autoritate;
 7. Intocmirea rapoartelor trimestriale pe linia Situatiilor de Urgenta;
 8. Tematica de instruire periodica
Intocmirea planului de interventie
Planul de interventie se avizeaza de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si face parte din documentatia necesara avizarii fiecarui agent economic din punct de vedere a Situatiilor de Urgenta.Continutul planurilor de intervenţie în caz de incendiu la operatorii economici se va intocmii conform Anexei 3 din OMAI 163
 1. Planul de intervenţie la incendiu are urmatoarea componenţă:
 2. Date de identificare;
 3. Planul general al unităţii;
 4. Concepţia de organizare şi de desfăşurare a intervenţiei în caz de incendiu;
 5. Forţe de intervenţie în caz de incendiu;
 6. Surse de alimentare cu apa în caz de incendiu, exterioare unităţii
 7. Planul fiecărei construcţii, instalaţii tehnologice sau platforme de depozitare
Intocmirea documentatiilor in vederea obtinerii avizului si autorizatiei de securitate la incendiu
 1. Cerere tip
 2. fisa tehnica in vederea emiterii acordului unic
 3. memoriu tehnic de specialitate – piese scrise si desenate
 4. scenariu de securitate la incendiu
 5. verificarea proiectului pentru cerinta esentiala securitate la incendiu conform reglementarilor tehnice
 6. raport de expertiza tehnica pentru cerinta esentiala de securitate la incendiu pentru schimbari de destinatie
 7. planuri de situatie si amplasare in zona
 8. acordarea de asistenta tehnica la proiectarea si executarea constructiilor
 9. instalatiilor si altor amenajari, din punct de vedere al securitatii la incendiu
Evaluarea riscului la incendiu
La cerere, echipa noastra va poate ajuta in determinarea gradului de risc la incendiu.
Identificarea pericolelor care pot genera incendii
In functie de fiecare organizatie in parte, specialistii nostri vor identifica toate pericolele care pot genera incendii si vor intocmi documentatia legala, ajutandu-va sa va protejati capitalul firmei intr-un mod eficient.
In principiu, acest proces presupune:
 1. Identificarea pericolelor
 2. Necesarul de mijloace de aparare impotriva incendiilor
 3. Intocmirea listei cu necesarul adecvat panoului de incendiu
 4. Efectuarea trimestriala a controlului privind modul de respectare a masurilor de prevenire si stingere a incendiilor si a controlului intern de prevenire