Experience matters.

SSM

SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

Specialistii din cadrul societatii noastre va pot ajuta in implementarea legislatiei in vigoare pe linie de securitate si sanatate in munca si in elaborarea documentelor de specialitate.

INSTRUIREA PERSONALULUI

Prin instruirea personalului, ne referim la efectuarea instructajelor periodice si generale legate de securitate si sanatate in munca (protectia muncii), in functie de fiecare tip de afacere in parte.

Acest lucru presupune:

Intocmirea si completarea fiselor de instruire individuala privind securitatea si sanatatea in munca, pentru fiecare tip de angajat în parte.
Instruirea propriu-zisa efectuata intr-un mod foarte dinamic, cu ajutorul proiectilor video si a prezentarilor menite sa atraga atentia si sa informeze.
Exercitii practice.
Organizarea eficienta a activitatilor la locul de munca.
Cresterea constientizarii personalului cu privire la importanta sigurantei la locul de munca si a propriei sanatati fizice și mentale.

REALIZAREA MANUALULUI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

 

Manualul SSM este un document care prezinta politica si obiectivele organizatiei referitoare la sanatatea si securitatea in munca, care descrie elementele propriului sistem de management al securitatii si sanatatii in munca.

DETALII

1. Intocmirea Instructiunilor Proprii de Securitate si Sanatate in Munca – documente elaborate in baza procedurilor tehnice de executie si a legislatiei în vigoare.

2. Intocmirea Instructiunilor specifice de Securitate si Sanatate in Munca – documente elaborate in baza instructiunilor de lucru si a conditiilor specifice de executie.

3. Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.

4. Realizarea de tematici specifice de instruire pe linie de Securitate si Sanatate in Munca conform profilului societatii dumneavoastra.

6. Realizarea planului de prevenire și protectie.

7. Intocmirea actelor de autoritate.

DOCUMENTATII SSM

 

Intocmirea de documentatii complete pentru crearea si implementarea Sistemului de Management al Securitatii si Sanatatii in Munca pentru reducerea si evitarea accidentelor, adica:

DOCUMENTE NECESARE

1. In baza evaluarii riscurilor se fac propuneri in vederea achizitionarii Echipamentelor Individuale de Protectie pe meserii.

2. Stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea lor conform prevederilor Hotararii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca.

3. Asigurarea controlului organizatiei asupra pericolelor, accidentelor si riscurilor la locul de munca al salariatilor.

4. Tinerea evidentei accidentelor de munca in “Registrul Unic” al beneficiarului si comunicarea la Inspectoratul Teritorial de Munca a tuturor datelor solicitate, legate de persoana accidentata.

5. Alte servicii care vizeaza imbunatatirea conditiilor de munca, prevenirea accidentelor si a imbolnavirilor profesionale, situatia securitatii muncii din societatea comerciala pentru care se efectueaza asemenea prestari de servicii (sistem informational si de evidenta statistica in domeniul securitatii si sanatatii in munca, intocmirea registrelor de evidenta ale societatii comerciale si a rapoartelor anuale, sau la perioadele solicitate de client).

6. Cresterea motivarii personalului si a comunicarii printr-o participare activa in procesul de imbunatatire continua si de reducere a riscurilor la locurile de munca; -Elaborarea programului de instruire si testare la nivelul unitatii.

7. Sprijinirea beneficiarului in realizarea la termen a masurilor stabilite in procesul verbal de control de catre inspectorul de munca care a efectuat controlul.

8. Cercetare, la cererea clientului, a accidentelor cu incapacitate temporara de munca si intocmirea Dosarului de cercetare in conformitate cu prevederile legale si depunerea in termen.

 

Soluții sigure, eficiente și rapide pentru liniștea ta - Fatum Grup, partenerul tău de încredere în securitate și sănătate în muncă.